Get Adobe Flash player

JIXI Nesjana FCI "Dżiksi"

 

 

 

Urodzona / Born: 05/07/2011r.

 

o:& m: UDŻAJLA Nesjana

PKR IX -   Rej. 86959/I/11 tat. A

najcenniejsze w rodowodzie / most valuable in pedigree:

 


Młodzieżowy Champion Polski / Mł. Ch. Pl./ Polish Junior Champion

1x Międzynarodowy Zwycięzca Młodzieży / Zw. Mł. / International Youth Winner

2x Zwycięzca Młodzieży / Zw. Mł. / Youth Winner

NSZwR / BOB Puppy