Get Adobe Flash player

ZASADY PRZEKAZYWANIA

 

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA SZCZENIAT I PSÓW DOROSŁYCH Z HODOWLI

 

Każde wydawane z Nesjany szczenię może opuścić nas minimum po ukończeniu 8-go tygodnia życia.

Każde szczenię i pies dorosły ma określoną klasę jakości jaką sobą reprezentuje tj wartość kynologiczną:

Patrz : PIES DO DOMU CZY NA WYSTAWY

 

(Klasa jakości wpisywana jest w zakładkę danego szczenięcia najwcześniej po ukończeniu 5-go tygodnia życia, w trakcie rozwoju szczenięcia / psa dorosłego może się zmienić)

Każde szczenię i pies dorosły jest traktowany przez nas bardzo indywidualnie.

Nesjana nie sprzedaje psów ponieważ nie jest to "towar handlowy" i żadne zwierzę nie jest rzeczą, a więc człowiek nie może zostać jego wyłącznym "właścicielem".

Każdemu zwierzęciu które przejmujesz do domu jesteś zoobowiązany zapewnić odpowiednią, odpowiedzialną opiekę do końca jego życia.

W naszej hodowli szczenięta są odpłatnie przekazywane do nowych domów i ich nowych Opiekunów, dlatego też w naszej Umowie przekazania szczenięcia / psa dorosłego funkcjonuje Hodowca i Opiekun (a nie hodowca i Właściciel). Jest to dla nas bardzo ważne i wiąże się to z tym, że dosyć rygorystycznie wybieramy domy dla szczeniąt, staramy się doradzać i dobierać pieska do danej osoby / rodziny np. starszej samotnej osobie zasugerujemy psa średniej wielkości o stonowanym charakterze. Do rodziny w której są dzieci - psa aktywnego, bardzo towarzyskiego, wesołego itp.

Z uwagi na dobro zwierząt zawsze prosimy o wstępne przedstawienie warunków jakie nowy Opiekun może zapewnić psu.

Wszystkie wydawane szczenięta i psy dorosłe są rodowodowe (posiadają pełną dokumentację hodowlaną) i nie ma możliwości przysposobienia psa nie posiadającego dokumentacji hodowlanej (co możesz znaleźć w podrzędnych hodowlach), które liczą wyłącznie na potencjalny zysk i posiadają szczenięta tak zwane: "papierowe" i "bezpapierowe"

Kojarzenia naszych psów dobierane są bardzo starannie i dlatego też możemy poszczycić się wspaniałymi szczeniętami, które w klasach szczeniąt, a później jako młodzież i psy dorosłe bardzo godnie reprezentują nas na wystawach zarówno w kraju jak i na świecie.

Patrz: GWIAZDY Z NASZEJ HODOWLI / STARS from kennel

 

Bardzo zależy nam żeby osobom z aspiracjami wystawowo-hodowlanymi przekazywać szczenięta / psy dorosłe wyłącznie takie, które będą podbudową hodowli oraz ogromną dumną na wystawach zarówno w kraju jak i na świecie.

 

 

TAISHA Nesjana - "Tosia" - w wieku 8 tygodni

 

 

 

W związku z wyżej wymienionymi założeniami określamy klasy psów czyli ich wartość kynologiczną:

Patrz: PIES DO DOMU CZY NA WYSTAWY


 

PIES DO DOMU CZY NA WYSTAWY

 

Każde szczenię i pies dorosły jest inny. Psy tak jak ludzie czasami wyróżniają się wspaniałą urodą czasami są mniej urodziwe, mają różne temperamenty czasami różnego rodzaju niedociągnięcia wymienione we wzorcu rasy, czasami wady które zupełnie nie są widoczne na pierwszy rzut oka, a dyskwalifikują psa ze świadomej hodowli.

Jeżeli już zdecydowałeś się na daną rasę z całą pewnością powinieneś zgromadzić na jej temat możliwie dużo informacji.

Następnie wybierz Hodowlę, porozmawiaj z Hodowcą, powiedz na czym Ci zależy.

Osoby które po raz pierwszy decydują się na przysposobienie psa bardzo często nie są w stanie wychwycić subtelnych różnic w anatomii psa dlatego też zwykle kierują się ceną, którą muszą zapłacić i oczywiście bardzo często zostają oszukani.

Każdy świadomy Hodowca szczenię wysoko rokujące wystawowo wyceni wyżej niż tak zwanego "PET-a", ale nie każdy Hodowca (szczególnie początkujący - hodowla bez stażu hodowlano-wystawowego) jest w stanie ocenić klasę psa i wtedy sprzedaje szczenięta w jednakowej bardzo często zaniżonej cenie (żeby tylko sprzedać) wmawiając potencjalnym kupcom że każde szczenię jest wystawowe, a tak na prawdę rzadko się zdarza żeby wszystkie szczenięta w miocie wysoko rokowały wystawowo.

Dlatego też wybór Hodowli jest bardzo ważną rzeczą.

Nawet w tych najlepszy Hodowlach i po najlepszych psa z ogromnymi osiągnięciami wystawowymi rodzą się szczenięta, które nie są wystawowe i jeżeli szukasz przyjaciela możesz otrzymać go nawet nieodpłatnie. Natomiast będziesz miał od razu świadomość wad psa (u nas wpisywane w Umowę) oraz zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc Hodowcy.  

!! Pamiętaj nie ma psów rasowych bez rodowodu.!!

Wszystkie psy które nie mają rodowodu w genach mają psy wielorasowe i mimo, że same wyglądają na psa danej rasy po rozmnożeniu mogą dać dzieci, które zupełnie nie będą przypominały rodziców. Dlatego bądź ŚWIADOMY !!! i jeżeli chcesz psa rasowego nie kupuj psa bez dokumentacji hodowlanej, jeżeli nie chcesz psa określonej rasy adoptuj psa ze schroniska - one czekają na Twoje oddanie i miłość.       

W naszej hodowli staramy się pomagać nowym Opiekunom i pierwszą rzeczą którą proponujemy i o którą pytamy to jest to czy chcesz by Twój pies był psem wystawowym czy wyłącznie domowym kochanym pupilem kolankowym.

Dla ułatwienia wyboru i podjęcia decyzji naszym szczeniętom nadajemy klasy czyli określamy ich wartość kynologiczną, a tym samym i cenę przekazania: im wyższa klasa kynologiczna tym bardziej wartościowe szczenię.

Klasy = wartość kynologiczna:

 

WYBITNIE WYSTAWOWY / perfekt for show - szczenię / pies dorosły doskonale rokujący na wystawy i do hodowli, starsze psy zwykle mają już potwierdzenie swojej klasy w osiągnięciach wystawowych.

Szczenię z opisem wybitnie wystawowy otrzymuje:

 

GWARANCJA WYSTAWOWA

 

Opiekun - Właściciel takiego psa zobowiązuje się do:

- pełnego zaangażowania w pielęgnację psa, 

- zdobycia umiejętności i doskonałej prezentacji psa na wystawach,

- ogólnego, bardzo dobrego prowadzenia psa pod względem fizycznym i psychicznym,

- uczestniczenia w wystawach, czasami ilość wystaw zapisywana jest w umowie,

- inne wg ustalenia

Hodowca ma prawo ingerencji w pielęgnację i wychowanie psa oraz umiejętności wystawowe Opiekuna, a Opiekun będzie przyjmował uwagi i stosował się do nich bez zastrzeżeń.

Te szczenięta otrzymały GWARANCJĘ WYSTAWOWĄ: Patrz: GWIAZDY Z NASZEJ HODOWLI / STARS from kenneloraz psy które wybraliśmy i które zostały w naszej hodowli:

NASZE PSY / Our dogs - PSY

NASZE PSY / Our dogs - SUCZKI

 

Świadczymy również usługi związane z pielegnacją, przygotowaniem psa do wystawy oraz jego wystawianie:

Patrz:GROOMING AND HANDLING

 

WYSTAWOWO - KOLANKOWY / for dog show or only home - szczenię / pies dorosły, który wysoko rokuje wystawowo pod względem fizycznym: prawidłowa budowa ciała, okrywa włosowa: gatunek włosa i jego utrzymanie ale np. :

- szczenię jest doskonałe anatomiczne i psychicznie ale z różnych przyczyn nie jest przeznaczone do wystaw i hodowli (np.: miotowy brat został przekazany wystawcy-hodowcy i to on zostanie psem reproduktorem na dany kraj),

- charakter szczenięcia wymaga dopracowania przez Opiekuna,

- szczenię posiada lekkie odstępstwa od wzorca typu np: jest zbyt mały lub zbyt duży w zależności od stopnia,

- szczenię jest doskonałe anatomicznie i nie posiada wad genetycznych ale nie ma w sobie psychicznych cech psa wystawowego np odznacza się wrodzoną lękliwością lub nadmierną pobudliwością (bardzo często do wypracowania przez Opiekuna),

 

- lub inne

Szczenię z przyznaną klasą wystawowo-kolankowy może ale nie musi być wystawiane na wystawach, warunek ten zapisywany jest w Umowie przekazania.

Przysposabiając psa z ta klasą - na początku zapłacisz mniej ale w przyszłości masz możliwość, że po podpisaniu odpowiedniego aneksu do Umowy oraz wpłacie dodatkowej ceny przekazania masz możliwość wystawiania psa, uzyskania uprawnień hodowlanych i założenia hodowli. (opcja dobra dla osób nie zdecydowanych lub które pełną odpłatność za psa chcą rozłożyć w czasie). 

Na szczenię wystawowo - kolankowe hodowca nie udziela gwarancji wystawowej.

Na szczenię wystawowo - kolankowe hodowca może udzielić gwarancji wystawowej na oddzielnych warunkach, zapisanych w umowie.

 

KOLANKOWY / only home "PET" - szczenię / pies dorosły, który nie rokuje wystawowo ponieważ posiada wady wymienione we wzorcu rasy: wada zgryzu lub braki w uzębieniu (w zależności od rasy), nie prawidłowa okrywa włosowa, dysproporcje budowy ciała, wnętrostwo, braki w pigmentacji skóry, oczu, jest zbyt mały lub zbyt duży w zależności od stopnia, lub inne.

Szczenię z przyznaną klasą kolankowy "PET" nie może być wystawiane na wystawach i nie może być użyte do dalszej reprodukcji, warunek ten zapisywany jest w Umowie przekazania.

Cena przekazania szczeniaczka "PET" uzależniona jest od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, zwykle jest to około 1/2 przeciętnej wartości szczenięcia kolankowo-wystawowego. Niektóre szczenięta z przyznaną klasą "PET"  przekazywane są nieodpłatnie.

Cena przekazania szczeniąt miniaturowych, które nie posiadają wad anatomicznych, a określone są jedynie jako kolankowe ze względu na swoją wagę i wzrost może znacznie odbiegać od cen przekazania szczeniąt opisanych wyżej.


- szczenię z opisem Niedostępne/ Unavailable nie podlega sprzedaży do czasu zmiany opisu,

- szczenię z opisem Zarezerwowany / Reserved jest niedostępne, wpłacona jest już zaliczka i szczenię oczekuje na odbiór przez Opiekuna,

- szczenięta przekazywane są wyłącznie po zaakceptowaniu warunków Umowy przekazania.

Umowa przygotowana jest w języku polskim oraz angielskim, na życzenie wzór Umowy wysyłany jest e-mailem, Umowa podpisywana jest  przy przekazaniu szczenięcia.

- każde szczenię opisane jako Dostępne/ Available otrzymuje indywidualną cenę przekazania.

Cena przekazania uzależniona jest od rasy szczenięcia / psa dorosłego, jego klasy (jak wyżej), osiągnięć oraz klasy rodziców, a także osiągnięć wystawowych samego psa w przypadku starszych psów.

- ceny przekazania szczeniąt nie podlegają negocjacjom, a osoby próbujące narzucać nam swoje zdanie nie będą brane pod uwagę przy ewentualnym przekazaniu naszych psów.

 

Każde szczenię / psa dorosłego który umieszczony jest w dziale :

SZCZENIĘTA i MŁODZIEŻ / Puppies and young available

oraz

DOROSŁE / adult 

 

z opisem Dostępne/ Available można zarezerwować.

Patrz: WARUNKI REZERWACJI

 


 

WARUNKI REZERWACJI

 

1. Zaakceptowanie warunków umowy przekazania (wzór umowy wysyłany e-mailem, faxem lub ewentualnie pocztą)

2. Wpłacenie gotówką lub na konto bankowe wskazanej w umowie: 1/3 ustalonej wartości szczenięcia / psa dorosłego.

3. Po wpłacie zaliczki informacja o rezerwacji oraz imię, nazwisko i miejscowość nowego Opiekuna umieszczana jest na stronie internetowej w zakładce danego szczenięcia. (na wyraźne życzenie imię i nazwisko może nie być wpisane) 

a) w przypadku rezerwacji szczenięcia do 5-go tygodnia życia określana jest średnia cena przekazania szczenięcia klasy wystawowej, która określana jest na podstawie: rasa psa, odmiana (np. grzywacz bezwłosy / owłosiony), płeć.

- w przypadku gdy w trakcie rozwoju szczenięcia otrzymuje on klasę KOLANKOWY / only home "PET" cena przekazania to ok. ½ wartości ceny pierwotnej (w każdym przypadku cena przekazania ustalana jest indywidualnie dla każdego psa)

- w przypadku gdy w trakcie rozwoju szczenięcia otrzymuje on klasę WYBITNIE WYSTAWOWY / perfekt for show cena  przekazania nie ulega zmianie.(w każdym przypadku cena przekazania ustalana jest indywidualnie dla każdego psa)

- w przypadku gdy szczenię miało być klasy wystawowej, a przy wydawaniu jest już z określoną klasą kolankową proponujemy inne szczenię w takim przypadku cena innego zaproponowanego szczenięcia może być wyższa od pierwotnie ustalonej.

Wpłacona zaliczka za szczenię nie podlega zwrotowi i stanowi przedpłatę za kolejne zaproponowane szczenię.

Szczeniętom rezerwowanym przed piątym tygodniem życia oraz wydawanym za raz po przeglądzie hodowlanym, które nie ukończyły 12-go tygodnia życia – hodowca nie udziela gwarancji wystawowej.

b) w przypadku rezerwacji szczenięcia po 5 tygodniu życia określana jest indywidualna cena przekazania szczenięcia, oraz wpisywana jest klasa (wartość kynologiczna szczenięcia / psa dorosłego)

Informacje dotyczące ceny przekazania danego szczenięcia można uzyskać wyłącznie telefonicznie, wysyłając e-mail lub przez komunikator gg, zobacz: KONTAKT / Contact

Patrz: GWARANCJA WYSTAWOWA

 


 

 

GWARANCJA WYSTAWOWA

 

 

Na szczenięta z opisem WYBITNIE WYSTAWOWY / perfekt for show - Hodowca udziela gwarancji wystawowej.

Szczenię z gwarancją wystawową pozostaje w hodowli do minimum 12-go tygodnia życia.

W przypadku gdy w późniejszym okresie rozwoju psa to jest do ukończenia 7-go miesiąca życia nastąpią wady rozwojowe niezawinione przez Hodowcę i Opiekuna, których to wad nie da się skorygować, a które to wady dyskwalifikują psa z wystaw i hodowli – Hodowca zapewnia wydanie Opiekunowi kolejne szczenię klasy wystawowej.

Hodowca nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela gwarancji wystawowej na:

a) okrywę włosową psa (nieprawidłowo pielęgnowaną szatę),

b) cechy psychiczne,

c) bezpłodność,

Kolejne szczenię wydawane na zasadach gwarancji wystawowej wydawane jest wg kryteriów:

- szczenię wydawane jest nieodpłatnie,

- szczenię tej samej rasy i płci,

- szczenię z opisem klasy: WYBITNIE WYSTAWOWY / perfekt for show

- szczenię po tych samych rodzicach lub innych o podobnie zbilansowanych rodowodach i osiągnięciach wystawowych.

Podstawowym warunkiem wydania kolejnego szczenięcia z hodowli jest podpisanie Aneksu do Umowy.

Inne wg indywidualnych ustaleń.

W ramach gwarancji wystawowej może być wydane szczenię innej płci lub szczenię innej rasy wg indywidualnych ustaleń.

Te szczenięta otrzymały GWARANCJĘ WYSTAWOWĄ: Patrz: GWIAZDY Z NASZEJ HODOWLI / STARS from kennel

Patrz: OD NAS CZYLI PSIA WYPRAWKA


 

 

OD NAS CZYLI PSIA WYPRAWKA

 

/ Every puppy and adult dog receives from us:

- Książeczkę zdrowia psa z wpisami: waga, odrobaczenia i szczepienia (stosowne do wieku) z zaznaczeniem kolejnego szczepieni.

- wszystkie psy z przydomkiem Nesjana są po przeglądzie hodowlanym, przegląd hodowlany przeprowadza komisja ZKwP pod patronatem FCI.(dokumentacja hodowlana)

- każde szczenię posiada tatuaż nadany przez ZK,

- metryka wydawana zgodnie z klasą psa (zapis w umowie), która uprawnia do rejestracji psa i uzyskania rodowodu FCI,

- w przypadku gdy pies był już wystawiany na wystawach rodowód FCI oraz dokument przepisujący psa na nowego Opiekuna,

- z nowym Opiekunem spisywana jest Umowa przekazania (uprzednio umowa na życzenie wysyłana jest e-mailem).

- (w przypadku wyjazdu psa poza granice Polski odpłatnie: rodowód eksportowy, chip, paszport oraz wykonujemy wymagane przepisami danego kraju badania)

- każde szczenię niezależnie od swojej klasy otrzymuje wyprawkę.

W skład wyprawki wchodzi:

a) informator dotyczący rasy, żywienia, pielęgnacji i wychowania,

b) karma którą szczenię było karmione w hodowli

c) legowisko wg dostępnego koloru i wzoru

d) inne w zależności od wydawanej rasy psa np. : kosmetyki, papiloty. Świadczymy również usługi związane z prezentacją psów na wystawach oraz ich pielęgnacją.

Patrz :  USŁUGI i PRODUKTY / Services & Products